Thông tin về chương trình Bounty II của MoonX

Kiếm thêm MM bằng cách giúp MoonX quảng bá tiền mặt trên truyền thông.

Click vào đây để tham gia chiến dịch săn phần thưởng Bounty II:
https://moonx.bounty.global/signup?by

Hướng dẫn & Quy tắc

 1. Đăng nhập và nhập email cá nhân của bạn vào mục My Wallet. Vào ngày 15 tháng 11, MoonX sẽ gửi cho tất cả người tham gia một email kèm theo hướng dẫn. Hãy làm theo tất cả các hướng dẫn từ MoonX để nhận phần thưởng của bạn!
 2. Liên kết Tài khoản Telegram. Tham gia nhóm Telegram chính thức của Telegram t.me/Moon_Money. Vui lòng chỉ đặt câu hỏi về bounty trên t.me/MoonXBountyII
 3. Mời càng nhiều người càng tốt vào chương trình Bounty, và đảm bảo họ tham gia nhóm MoonX Telegram t.me/Moon_Money, để bạn có thể kiếm điểm giới thiệu.
 4. Bạn cũng có thể kiếm được thêm token bằng cách đóng góp nội dung chất lượng cao cho cộng đồng dự án trên Telegram. Điều này có thể bao gồm bất cứ điều gì từ việc đăng tải suy nghĩ của bạn, trả lời câu hỏi, tạo memes / video dự án và hơn thế nữa. Sáng tạo! Bạn sẽ được thưởng.
 5. Tiền thưởng giới thiệu của bạn được xác định bởi phần thưởng mà bạn bè được mời của bạn nhận được hàng ngày. Số tiền thưởng của bạn bè * 30% = tiền thưởng hàng ngày của bạn.
 6. Chiến dịch này tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc và chính sách của Telegram. Bất kỳ loại spam nào cũng không có liên kết với chiến dịch và chống lại ý định, chính sách của chúng tôi. All rights reserved.

ĐỪNG GIAN LẬN! NHỮNG KẺ GIAN LẬN SẼ LÀM HẠI CỘNG ĐỒNG VÀ SẼ BỊ BAN NGAY LẬP TỨC! QUYẾT ĐỊNH CỦA QUẢN TRỊ VIÊN LÀ QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG

Phần thưởng

Khi quản trị viên trả lời bạn bằng một trong những biểu tượng cảm xúc này, bạn sẽ nhận được điểm đóng góp

Điểm biểu tượng cảm xúc:
👍 = 1
😍 = 2
👌 = 5
👏 = 10!

 • Giúp xác định kẻ lừa đảo tiền thưởng sẽ kiếm được 👌 *
 • Bounty sẽ dưới hình thức thảo luận có ý nghĩa về MoonX trong nhóm Telegram chính thức t.me/Moon_Money.
 • Đối với các truy vấn về MoonX Bounty II, vui lòng chỉ đặt câu hỏi trên t.me/MoonXBountyII
 • Quản trị viên sẽ đặt câu hỏi và câu trả lời / câu trả lời có ý nghĩa sẽ kiếm được biểu tượng cảm xúc!
 • Ảnh chụp màn hình của các diễn đàn khác SẼ KHÔNG được xem xét
 • Thứ Hai – Thứ Bảy 9 giờ sáng đến 6 giờ tối (Giờ Luân Đôn)

Xin lưu ý rằng tất cả người gửi spam/gian lận sẽ bị cấm mà không có cảnh báo!

Bạn nhận được nhiều biểu tượng cảm xúc hơn cho mỗi hoạt động, bạn càng nhận được nhiều tiền thưởng Bounty hơn. CHÚC VUI VẺ!!!